Veiligheid


Meeco is een pionier in het ontwikkelen en ontwerpen van applicaties op gebied van “Privacy by Design” en “Security by Design”.  Onze producten of applicaties bieden van nature uit veiligheid en privacy aan de klant.

Meeco’s technologie wordt gebruikt door onder andere banken en financiële instellingen ter bewaring van persoonlijke data in een veilige digitale kluis.  Meeco heeft met succes de bankbeveiligingsvereisten en het gegevensbeheerbeleid doorstaan, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), algemeen bekend als GDPR.

Onze privacy- en beveiligingsarchitectuur is zo ontworpen dat Meeco of andere partijen geen toegang hebben tot de inhoud van uw digitale kluis.

Uw gegevens worden alleen door u gedeeld, alleen onder de door u gestelde toestemmingen en met de door u goedgekeurde connecties. Meeco zal uw persoonlijke gegevens nooit lezen, ontginnen of verkopen.  U vindt dit ook terug in de Algemene Voorwaarden en privacy beleid van Meeco.

Alle persoonlijke gegevens worden ter uwer gemoedsrust bewaard via symmetrische versleuteling op basis van AES-256-GCM. Elke versleuteling gebeurt op gebruikersniveau. Als gegevens tussen verschuillende kluizen worden uitgewisseld, gebeurt dit via een aparte unieke, gedeelde en versleutelde ruimte. Voor elke versleutelingsruimte heeft elke gebruiker een verschillende symmetrische sleutel.

De symmetrische sleutels worden asymmetrisch versleuteld bewaard in een sleutelbox op basis van RSA-4096.  De private sleutels die hier toegang toe hebben worden afgeleid van een wachtwoordzin die bij aanmaak van de kluis gekozen is.

Naast de encryptie worden de kluis en sleutelbox beveiligd door een persoonlijke login en een paswoord.

Meeco biedt volledige transparantie door alle belangrijke documentatie betreffende de encryptie publiekelijk toegankelijk te maken. U kan deze documentatie raadplegen op https://docs.meeco.me/

Daarnaast stelt Meeco zijn gebruikte encryptiebibliotheken openbaar via een open source licentie en kunt u deze raadplegen en nakijken op onze github op https://github.com/Meeco/

Algemene Voorwaarden en privacy beleid van Meeco

Get in touch